• รู้จักธนูลักษณ์
 • ธุรกิจธนูลักษณ์
 • ผลิตภัณฑ์และบริการ
 • ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
 • ข่าวสารความเคลื่อนไหว
 • ติดต่อธนูลักษณ์
 •  
 •  BUSINESS OVERVIEW

 • ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

  บริษัท เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า เสื้อผ้าสำเร็จรูป และเครื่องหนัง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้เครื่อง หมายการค้าสากลที่ บริษัท ได้รับลิขสิทธิ์ และ เครื่องหมายการค้าของบริษัท

  ตลาดในประเทศนั้น บริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ คือ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเอตร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ICC) เป็น ผุ้จัดจำหน่ายสินค้าเข้าห้างสรรพสินค้า

  ส่วนตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ จำหน่ายให้กับบริษัทจัดจำหน่าย และหรือ บริษัทเจ้าของเครื่องหมายการค้าในประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชีย อาเซียน และ ญี่ปุ่น