• รู้จักธนูลักษณ์
 • ธุรกิจธนูลักษณ์
 • ผลิตภัณฑ์และบริการ
 • ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
 • ข่าวสารความเคลื่อนไหว
 • ติดต่อธนูลักษณ์
 •  
 •  NEWS&ACTIVITIES
 • ภาพบรรยากาศ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 25 เมษายน 2560

 • MORE
 • VDO การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43
  25 เมษายน 2560

 • MORE
 • บมจ.ธนูลักษณ์ได้รับพระราชทาน
  พระราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพร่วม
  ในการบำเพ็ญกุศลถวาย พระบรมศพ

 • MORE
 • บมจ.ธนูลักษณ์ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก แนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการ ต่อต้านทุจริต(CAC)

 • MORE
 • พิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 27 ต.ค.59 ณ บมจ.ธนูลักษณ์

 • MORE
 • บริษัทธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดแสดงสินค้าและนวัตกรรมใน งานสหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่20

 • MORE
 • -- >> show/hide more news << --


 •  CSR NEWS
 • บมจ.ธนูลักษณ์ และบริษัทในกลุ่ม่ บริจาค เงินให้ กับ สภากาชาดไทย เพื่อร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ น้ำท่วมภาคใต้

 • MORE
 • บมจ.ธนูลักษณ์แจกของขวัญ วันเด็กแห่งชาติในกิจกรรม ของขวัญนี้ พี่ใจดีให้น้อง

 • MORE
 • บมจ.ธนูลักษณ์และบริษัทในกลุ่ม ร่วมแจกของ และร่วมเป็นจิตอาสา ช่วยงานที่ สนามหลวง เมื่อวันที่ 28 -29 ต.ค.59 

 • MORE
 • บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และชุมชนรอบบริษัท ร่วมทำบุญในโครงการ "เมตตาธรรมค้ำจุนโลก" แก่วัดพระบาทน้ำพุ

 • MORE
 • -- >> show/hide more CSR News << --