•  NEWS&ACTIVITIES
  • "วันเด็กแห่งชาติ 2560" เพื่อนๆ พี่ๆ พนักงาน และ ทีมงาน CSR เป็นตัวแทนบริษัท 
    แจกของขวัญ วันเด็กแห่งชาติในกิจกรรม ของขวัญนี้ พี่ใจดีให้น้อง ..

    ณ โรงเรียนวัดช่องนนทรี,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบัวหลวง ,โรงเรียนวัดคลองใหม่ 13 ม.ค.2560