•  NEWS&ACTIVITIES
  • ธนูลักษณ์ ได้รับ การรับรองให้ใช้เครื่องหมาย Smart Fabric เนื้อผ้าอัจฉริยะเสื้อเชิ้ต (cool innovation) แบรนด์ Guy laroche บริษัทธนูลักษณ์ จำกัด(มหาชน) เป็นผู้ประกอบการรายแรกของประเทศไทย ที่ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ และได้รับ การรับรองให้ใช้เครื่องหมาย Smart Fabric เนื้อผ้าอัจฉริยะ ประเภท ระบายความชื้นและเหงื่อได้ดีและเพิ่มความสบายเวลาสวมใส่ โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับคือ เสื้อเชิ้ต (cool innovation) แบรนด์ Guy laroche