•  NEWS&ACTIVITIES
  • บมจ.ธนูลักษณ์รับมอบเกียรติบัตร CoolMode ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2561


    งาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” จัดขี้นในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 6 โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

    ภายในงาน กำหนดให้มีพิธีขอบคุณและมอบเกียรติบัตรให้ผู้ประกอบการที่ผ่านการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอน และกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกประเภทอื่นๆ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ เป็นประธานในงาน และในโอกาสนี้ทาง องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้เชิญ บมจ.ธนูลักษณ์ โดยคุณ เตือนใจ ปึงศิริเจริญ กรรมการบริหาร เป็นตัวแทนขึ้นรับมอบเกียรติบัตร CoolMode ซึ่งเป็นฉลากที่มอบให้กับเสื้อผ้า หรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษในการซับเหงื่อและระบายความร้อนได้ดี

    เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ร่วมกันลดก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง มีผู้ที่มีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศมากกว่า 300 ราย สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 2.8 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า