•  NEWS&ACTIVITIES
  • บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) โดยทีมงานคณะกรรมการ CSR จัดโครงการ "ทำความสะอาดบ้านให้ป่า รักษาป่าชายเลน"  จากลูก Em ball ที่เหล่าพนักงานได้ปั้นไว้เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 58  ได้ถูกนำไปโยน ณ กรมอู่ทหารเรือ ในวันที่ 22 มี.ค. 58 ที่ผ่านมา