•  NEWS&ACTIVITIES
  • บมจ.ธนูลักษณ์ จากการรวมพลังของเหล่าจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์ เพื่อถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 2560 ดอก โดยคุณสุพจน์ ภควรวุฒิ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มอบให้กับหัวหน้าศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้ นายสุวรรณ ไชยดี เพื่อมอบให้กับทางกรุงเทพมหานคร ส่งเข้าส่วนกลางท้องสนามหลวง ณ ห้องประชุม 30 ปี บมจ.ธนูลักษณ์