•  NEWS&ACTIVITIES
 • บมจ.ธนูลักษณ์รับมอบเกียรติบัตร CoolMode ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2561


  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( กฟผ.) ได้เรียนเชิญ ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงานในวาระครบรอบ 25 ปี DSM การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า เพื่อแสดงความขอบคุณและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กฟผ.กับผู้มีส่วนได้เสีย

  รวมถึงเผยแพร่ความสำเร็จของการดำเนินงานและทิศทางในอนาคต เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม A-C โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

  ซึ่งตลอดระยะเวลาดำเนินงาน 25 ปี DSM (Demand Side Management) กฟผ. สามารถประหยัดพลังงานให้กับประเทศไปได้กว่า 4,645 เมกะวัตต์ และลดการปล่อยก๊าซ CO2 ได้ 15.7 ล้านตัน ภายในงานมีพิธีมอบโล่เบอร์ 5 ให้กับโครงการบ้านที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ อาคารในสถานศึกษา และผู้ประกอบการเสื้อผ้าที่ได้รับการติดฉลากเบอร์ 5 ในปี 2561 นี้ด้วย

  โดยมี คุณสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนจากบมจ.ธนูลักษณ์ ขึ้นรับมอบ โล่เบอร์ 5 ในกลุ่มผู้ประกอบการประเภทเสื้อผ้า สำหรับรายชื่อบริษัทในเครือสหพัฒน์ที่ได้รับโล่เบอร์ 5 ประเภทเสื้อผ้า ได้แก่
  1. บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
  2. บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)
  3. บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
  4. บริษัท ไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน )

  นอกจากนี้ กฟผ. ยัง ได้เปิดตัวฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 Ranking ซึ่งจัดทำมาตรฐานการประหยัดพลังงานที่สูงกว่าเดิม และแบ่งระดับเกณฑ์ประสิทธิภาพฉลากเบอร์ 5 ใหม่ ให้สะท้อนผลการประหยัดพลังงานที่ละเอียดมากขึ้น โดยจะเริ่มการใช้งานฉลากเบอร์ 5 รูปแบบใหม่ ในวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป