• รู้จักธนูลักษณ์
 • ธุรกิจธนูลักษณ์
 • ผลิตภัณฑ์และบริการ
 • ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
 • ข่าวสารความเคลื่อนไหว
 • ติดต่อธนูลักษณ์
 • “ มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้านผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพ ด้วยการบริหารจัดการที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างคุณค่าแก่ลูกค้าอย่างยั่งยืน”

  บริษัทธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูป และเครื่องหนัง ทั้งในและ ต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้าสากลที่บริษัท ฯ ได้รับลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า ของบริษัท

  Apparel

 • รับผลิตและพร้อมให้บริการครบวงจรในทุกขั้นตอนตั้งเเต่การออกแบบจนได้มาเป็นเสื้อผ้าคุณภาพที่ลูกค้าในประเทศและต่างประเทศไว้ใจ

  MORE
 • Leather Good

 • ธนูลักษณ์ใส่ใจในคุณภาพการผลิตและการให้บริการ ทำให้หลายแบรนด์ชั้นนำจากต่างประเทศได้มอบความวางใจให้ผลิตสินค้าเครื่องหนังภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้ามาตลอด 40 ปี

  MORE
 • THANULUX HISTORY

  บริษัท ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2518 ด้วยเจตนารมณ์ของท่านประธาน ดร.บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ที่จะพัฒนาการแต่งกายของชายไทยในสมัยนั้นให้ทันสมัย และเป็นสากล เกือบ 5 ทศวรรษที่ “ธนูลักษณ์” ก้าวเดินไปข้างหน้าและยึดมั่นหลักการทำงาน SMART ในใจเสมอ จนกลายเป็น DNA ของพนักงานทุกคน นี่คือหัวใจหลักที่ทำให้ “ธนูลักษณ์” พุ่งทะยานไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน


 • MORE
 •  

  Corporate Profile
 • วิสัยทัศน์-พันธกิจ
 • คณะกรรมการบริษัท
 • Factory Network
 • อุตสาหกรรมต้นน้ำ
 • Corporate governance
 • นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
 • นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
 • นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
 • นโยบายการบริหารความเสี่ยง
 • Invertor relations
 • ข่าวสารเพื่อนักลงทุน
 • โครงสร้างการถือหุ้น
 • จุดเด่นในรอบปี
 • Product & Service
 • ภาพรวมสินค้าและผลิตภัณฑ์
 • แบรนด์
 • บริการอื่นๆของบริษัท
 • MARKETs
 • ตลาดภายในประเทศ
 • ตลาดต่างประเทศ
 • ก้าวสู่ตลาด AEC
 • Career Jobs
 • สมัครงาน
 • นโยบายการพัฒนาบุคลากร
 • News & Activities
 • ข่าวสารและกิจกรรมบริษัท
 • Contact us
 • สอบถามข้อมูลสินค้าและบริการ/ทั่วไป
 • สอบถามข้อมูลนักลงทุนและผู้ถือหุ้น
 • ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
 • แผนที่เดินทาง
 • เลขที่ 129/1 ถ.ช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
  Tel. (02) 295-0911-19