• รู้จักธนูลักษณ์
 • ธุรกิจธนูลักษณ์
 • ผลิตภัณฑ์และบริการ
 • ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
 • ข่าวสารความเคลื่อนไหว
 • ติดต่อธนูลักษณ์
 • ‘ธนูลักษณ์ร่วมใจ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น หากพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชั่น โปรดแจ้ง คลิก
 • BUSINESS OVERVIEW
 • บริษัทธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูป และเครื่องหนัง ทั้งในและ ต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้าสากลที่บริษัท ฯ ได้รับลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า ของบริษัท

 • MORE
 • THANULUX HISTORY

  บริษัท ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2518 ด้วยเจตนารมณ์ของท่านประธาน ดร.บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ที่จะพัฒนาการแต่งกายของชายไทยในสมัยนั้นให้ทันสมัย และเป็นสากล โดยได้รับสิทธิ์ “ARROW” จากบริษัท คลูทท์ พี บอดี้ จำกัดประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าในประเทศไทย


 • MORE
 •