• รู้จักธนูลักษณ์
 • ธุรกิจธนูลักษณ์
 • ผลิตภัณฑ์และบริการ
 • ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
 • ข่าวสารความเคลื่อนไหว
 • ติดต่อธนูลักษณ์
 •  
 •  Awards and Standards


 • มาตรฐานทางด้านการจัดการ


  พ.ศ. 2545   
  - ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000 สำหรับการออกแบบการผลิตเสื้อผ้าและเครื่องหนัง จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. (BVQI)

  พ.ศ. 2553   
  - ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9001 : 2008 สำหรับการออกแบบ การผลิตเสื้อผ้าและเครื่องหนัง จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. (BVQI)

  พ.ศ. 2558   
  -  ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 : 2004 สำหรับกระบวนการออกแบบและการผลิตเสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี เสื้อผ้าเด็ก และเครื่องหนัง จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. (BVQI)

  พ.ศ. 2560   
  - ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9001 : 2015 สำหรับการออกแบบ การผลิตเสื้อผ้าและเครื่องหนัง จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. (BVQI)

  รางวัลทางสินค้าและผลิตภัณฑ์


  พ.ศ. 2550 - ได้รับรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมประเภท Product ชื่อนวัตกรรม Cottazilk จากการประกวด Saha Innovation Award 2007 ซึ่งเป็นนวัตกรรมจากเส้นใยฝ้ายและไหมไทย ที่บริษัทฯ ได้ร่วมพัฒนาตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำ เช่น การสาวไหม การทอ ตกแต่งเป็นผืนผ้าและนำมาตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกาย

  พ.ศ. 2554 - ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย เครื่องหมายตรานกยูงพระราชทานสีเขียว ประเภท Thai Silk Blend สำหรับเนื้อผ้า Cottazilk Brand DAKS

  พ.ศ. 2556 - ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (Thailand Textile Institute: THTI) สำหรับผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ต Arrow Style AY630 - ได้รับการรับรองมาตรฐานเครื่องหมาย Smart Fabric เนื้อผ้าอัจฉริยะ ประเภทระบายความชื้นและเหงื่อได้ดีและเพิ่มความสบายเวลาสวมใส่โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับคือ เสื้อเชิ้ต (cool innovation) Brand Guy Laroche จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

  พ.ศ. 2557 - ได้รับการรับรองฉลากฟุตพริ้นท์สิ่งแวดล้อม (Environmental Footprint) จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (Thailand Textile Institute: THTI) สำหรับผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ต Arrow Style AY630 - เป็นผู้ประกอบการรายแรกที่ได้รับการรับรองให้ใช้เครื่องหมาย Smart Fabric เนื้อผ้าอัจฉริยะ ประเภท Anti-Bacteria ซึ่งมีประสิทธิภาพในการต้านเชื้อแบคทีเรีย ที่ทำให้เกิดกลิ่นอับได้มากกว่า 99.9% จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เนื้อผ้าดังกล่าวใช้ในการผลิตสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ตสุภาพบุรุษ

  พ.ศ. 2558 - ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย เครื่องหมายตรานกยูงพระราชทาน สีน้ำเงิน ประเภท Thai Silk สำหรับเนื้อผ้า 100% silk Brand DAKS

  พ.ศ. 2559 - ได้รับการรับรองมาตรฐาน CoolMode สำหรับผ้า 100% Cotton Knitted TRI003 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

  พ.ศ. 2560 - ได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 สำหรับผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ต Shirt No.5 ในโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 ประเภทผลิตภัณฑ์เสื้อ ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

  รางวัลทางสังคม

  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

  พ.ศ. 2556   
  -  รางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน (ระดับประเทศ)”
  -  ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ บมจ.ธนูลักษณ์ สำนักงานใหญ่ และ สาขากบินทร์บุรี

  พ.ศ. 2557   
  -  รางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน (ระดับประเทศ)” ของ
  สำนักงานใหญ่ ติดต่อกันเป็นปีที่ 2
  -  รางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน (ระดับจังหวัด)” สาขาลำพูน

  พ.ศ. 2558   
  -  รางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน (ระดับประเทศ)”
  สำนักงานใหญ่ ติดต่อกันเป็นปีที่ 3
  -  รางวัล“สถานประกอบกิจการ ดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน (ระดับประเทศ)”
  สาขาลำพูน ปีที่ 1
  -  ประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  พ.ศ. 2559   
  -  รางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ”
  สำนักงานใหญ่ ติดต่อกันเป็นปีที่ 4
  -     รางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ”
  สาขาลำพูน ติดต่อกันเป็นปีที่ 2
  -  ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ บมจ.ธนูลักษณ์
  สำนักงานใหญ่ และ สาขากบินทร์บุรี

  พ.ศ. 2560   

  -  รางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ”
  สำนักงานใหญ่ ติดต่อกันเป็นปีที่ 5
  -     รางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ”
  สาขาลำพูน ติดต่อกันเป็นปีที่ 3
  -  รางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับจังหวัด”
   สาขากบินทร์บุรี  ปีที่ 1
  -  ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ บมจ.ธนูลักษณ์ สาขาลำพูน

  ฯลฯ


  สภากาชาดไทย
  พ.ศ. 2558   
  -     ประกาศเกียรติคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในฐานะเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ต่อเนื่อง 3 ปี

  กระทรวงอุตสาหกรรม
  พ.ศ. 2549   
  -  เกียรติบัตร “โรงงานน่าอยู่ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ” ในการปรับภูมิทัศน์โรงงานให้น่าอยู่ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

  พ.ศ. 2555   
  -  ใบรับรองโรงงานสีเขียว (Green Industry) ประเภทอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 1 (บมจ.ธนูลักษณ์ สาขาลำพูน) โดยมีความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีการสื่อสารในองค์กรให้ทราบโดยทั่วกัน

  พ.ศ. 2556  
    -  โล่เกียรติยศในฐานะเป็นสถานประกอบการที่ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

  พ.ศ. 2558   
  -     ได้รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Award 2015 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (บมจ.ธนูลักษณ์ สำนักงานใหญ่ สาขากบินทร์บุรี และ สาขาลำพูน)
  -  ได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 2 (Green Industry) ประเภท ดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (บมจ.ธนูลักษณ์ สาขากบินทร์บุรี)

  พ.ศ. 2559   
  -  รางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Continuous 2016 มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม สาขาสำนักงานใหญ่ สาขาลำพูน และ สาขากบินทร์บุรี จากกระทรวงอุตสาหกรรม ปีที่ 2

  พ.ศ. 2560   
  -  รางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Continuous 2017 มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม สาขาสำนักงานใหญ่ สาขาลำพูน และ สาขากบินทร์บุรี จากกระทรวงอุตสาหกรรม ปีที่ 3
  -     บมจ.ธนูลักษณ์ สาขากบินทร์บุรี ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ทุกคนในองค์กรร่วมมือร่วมใจดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
  -     บมจ.ธนูลักษณ์ สาขากบินทร์บุรี ได้รับรางวัลและโล่รับรอง Eco Factory เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในยุค 4.0 เนื่องด้วยเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนเชิงนิเวศ

  กระทรวงพลังงาน
  พ.ศ. 2560   
  -  โล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการต้นแบบในการฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบหม้อไอน้ำ

  กรุงเทพมหานคร
  พ.ศ. 2546    -     ใบประกาศเกียรติคุณ “สถานประกอบการเข้มแข็ง” ในการยึดปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านยาเสพติด
  พ.ศ. 2547    -     ใบประกาศเกียรติคุณ “สถานที่ทำงาน สะอาด ปลอดภัย ไร้มลพิษ”
  พ.ศ. 2548    -     โล่เกียรติคุณในการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ จาก ชมรมผู้สูงอายุเขตยานนาวา


  เลขที่ 129/1 ถ.ช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
  Tel. (02) 295-0911-19