• รู้จักธนูลักษณ์
 • ธุรกิจธนูลักษณ์
 • ผลิตภัณฑ์และบริการ
 • ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
 • ข่าวสารความเคลื่อนไหว
 • ติดต่อธนูลักษณ์
 •  
 •  The Executive Committee

 • นายมนู ลีลานุวัฒน์
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร


  นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง

  ประธานกรรมการบริหาร


  นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์
  รองประธานกรรมการบริหาร 

   

   


  นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ
  กรรมการบริหาร


  นางสาวยุพาพร เจียรกุล
  กรรมการบริหาร
  ดร.มล.ศิราภิรมย์ ธีรประเสริฐ
  กรรมการบริหาร
  TNL TNL
  นางสาวกชกร ปึงศิริเจริญ
  กรรมการบริหาร
  นายชัยฤทธิ์ ศุภสิทธิจันทร์
  กรรมการบริหาร
  นางสาวบุศรินทร์ ตรีรัตน์พิจารณ์
  กรรมการบริหาร
  นายชัยรัตน์ วัฒนโชติวัฒน์
  กรรมการบริหาร
         
    TNL  
    นางสาวเตือนใจ ปึงศิริเจริญ
  กรรมการบริหาร
  นายชยารพ มหามนตรี
  กรรมการบริหาร
   

  เลขที่ 129/1 ถ.ช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
  Tel. (02) 295-0911-19