• รู้จักธนูลักษณ์
 • ธุรกิจธนูลักษณ์
 • ผลิตภัณฑ์และบริการ
 • ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
 • ข่าวสารความเคลื่อนไหว
 • ติดต่อธนูลักษณ์
 •  
 •  คณะกรรมการธรรมาภิบาล
 • รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
  ประธานกรรมการธรรมาภิบาล

  นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง
  กรรมการธรรมาภิบาล
  นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์
  กรรมการธรรมาภิบาล

  นางสาวยุพาพร เจียรกุล

  กรรมการธรรมาภิบาล

  ดร.มล.ศิราภิรมย์ ธีรประเสริฐ
  กรรมการธรรมาภิบาล
   

  เลขที่ 129/1 ถ.ช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
  Tel. (02) 295-0911-19