• รู้จักธนูลักษณ์
 • ธุรกิจธนูลักษณ์
 • ผลิตภัณฑ์และบริการ
 • ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
 • ข่าวสารความเคลื่อนไหว
 • ติดต่อธนูลักษณ์
 •  
 •  The Risk Management Committee
 • นายกฤช ฟอลเล็ต
  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
   

  นางสาวยุพาพร เจียรกุล
  กรรมการบริหารความเสี่ยง

  ดร.มล.ศิราภิรมย์ ธีรประเสริฐ
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
  นางสาวบุษฌาศรี ปินะโต
  นางสาวบุษฌาศรี  ปินะโต
  กรรมการบริหารความเสี่ยง

  นางสาวบุศรินทร์ ตรีรัตน์พิจารณ์
  กรรมการบริหารความเสี่ยง

  เลขที่ 129/1 ถ.ช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
  Tel. (02) 295-0911-19