• รู้จักธนูลักษณ์
 • ธุรกิจธนูลักษณ์
 • ผลิตภัณฑ์และบริการ
 • ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
 • ข่าวสารความเคลื่อนไหว
 • ติดต่อธนูลักษณ์
 •  
 •  The Management

 • นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง

  กรรมการผู้จัดการ

       
   

  นายสุชาติ ลายลักษณฺศิริ
  รองกรรมการผู้จัดการ

    นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์
  กรรมการรองผู้จัดการ
   
    TNL TNL  
    นางสาวกชกร ปึงศิริเจริญ
  ผู้อำนวยการอาวุโส
  ฝ่ายธุรกิจ เครื่องหนัง
  และธุรกิจ Export
  ดร.มล.ศิราภิรมย์ ธีรประเสริฐ
  ผู้อำนวยการอาวุโส
  ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
  และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  นางสาวยุพาพร เจียรกุล
  ผู้บริหารสูงสุด
  ด้านบัญชี
  และการเงิน
   
           
           

  เลขที่ 129/1 ถ.ช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
  Tel. (02) 295-0911-19