• รู้จักธนูลักษณ์
 • ธุรกิจธนูลักษณ์
 • ผลิตภัณฑ์และบริการ
 • ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
 • ข่าวสารความเคลื่อนไหว
 • ติดต่อธนูลักษณ์
 •  
 •  The Management

 • นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง

  ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

           
     

  นายสุชาติ ลายลักษณฺศิริ
  รองกรรมการผู้จัดการ

    นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์
  กรรมการรองผู้จัดการ
     
  TNL TNL TNL
  นายสุชาติ ลายลักษณฺศิริ
  ผู้อำนวยการ
  ฝ่ายธุรกิจ Apparel
  นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์
  ผู้อำนวยการ
  ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
  นายชัยฤทธิ์ ศุภสิทธิจันทร์
  ผู้อำนวยการฝ่าย
  Medical Textile
  นางสาวกชกร ปึงศิริเจริญ
  ผู้อำนวยการ
  ฝ่ายธุรกิจ
  เครื่องหนัง
  และธุรกิจ Export
  ดร.มล.ศิราภิรมย์ ธีรประเสริฐ
  ผู้อำนวยการ
  ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
  และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  นางสาวยุพาพร เจียรกุล
  ผู้บริหารสูงสุด
  ด้านบัญชี
  และการเงิน
  นายวรเดช ปึงศิริเจริญ
  ผู้อำนวยการ
  ฝ่ายสำนัก
  ตรวจสอบภายใน
             
              นางสาวสมจิต สุขโข
  ผู้ควบคุมดูแล
  การทำบัญชี

  เลขที่ 129/1 ถ.ช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
  Tel. (02) 295-0911-19