• รู้จักธนูลักษณ์
 • ธุรกิจธนูลักษณ์
 • ผลิตภัณฑ์และบริการ
 • ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
 • ข่าวสารความเคลื่อนไหว
 • ติดต่อธนูลักษณ์
 •  
 •  BUSINESS OVERVIEW

 • ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

  บริษัท เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า เสื้อผ้าสำเร็จรูป และเครื่องหนัง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้าสากลที่บริษัทได้รับลิขสิทธิ์ และ เครื่องหมายการค้าของบริษัท

  ตลาดในประเทศนั้น บริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ คือ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเอตร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ICC) เป็น ผุ้จัดจำหน่ายสินค้าเข้าห้างสรรพสินค้า

  ส่วนตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ จำหน่ายให้กับบริษัทจัดจำหน่าย และหรือ บริษัทเจ้าของเครื่องหมายการค้าในประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชีย อาเซียน และ ญี่ปุ่น

  เลขที่ 129/1 ถ.ช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
  Tel. (02) 295-0911-19