• รู้จักธนูลักษณ์
 • ธุรกิจธนูลักษณ์
 • ผลิตภัณฑ์และบริการ
 • ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
 • ข่าวสารความเคลื่อนไหว
 • ติดต่อธนูลักษณ์
 •  
 • ติดต่อธนูลักษณ์
 •  ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 129/1 ถ.ช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
   Tel.(02) 295-0911-19 (02) 295-4171-80
   Fax.(02) 295-0911-19

  สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ ติดต่อ

  Export Men's wear
  โทร.02- 295-0911-19 ต่อ. 274, 259, 291
  แฟกซ์ :02- 294-6505
  คุณ สิริมา บุญจึงมงคล
  Email: sirima_bu@thanulux.com

  Export & Leather Goods
  โทร. 0-2295-0911-19 ต่อ 259,188 ,277
  แฟกซ์ 0-2295-2851, 0-2284-0162
  คุณ เสาวณี ติยะพานิชกุล

  Children's Wear
  โทร.02-295-0911-19 ต่อ 288
  คุณ กานต์สิรี เทศทองคำ
  Email: karnsiree@thanulux.com

  Ladie’s Wear
  โทร.02- 295-0911-19 ต่อ. 137
  คุณ เสาวณีย์ เอื้อจิตอาภรณ์
  Email : saowanee_ua@thanulux.com

  Leather Goods
  โทร. 0-2295-0911-19 ต่อ 278,279
  แฟกซ์ 0-2295-2851
  คุณ สมชาย วีรปฏิญญา
  Email : somchai_we@thanulux.com

  Inner wear
  โทร. 0-2295-0911-19 ต่อ 191
  คุณ วรรณา ภู่รักแก้ว
  Email : wanna_inner@thanulux.com
   

  Arrow/getaway
  โทร. 0-2295-0911-19 ต่อ 256
  คุณ สวรรณกมล กิจสุนทราภา
  Email :jueng@thanulux.com

  DAKS
  โทร. 0-2295-0911-19 ต่อ 258
  คุณ วลัยพรรณ พันธุ์ศรีเพชร
  Email :walaipun@thanulux.com

  Guy Laroche
  โทร. 0-2295-0911-19 ต่อ 149
  คุณ บุศรินทร์ ตรีรัตน์พิจารณ์
  Email :busarin@thanulux.com

  ICON
  โทร. 0-2295-0911-19 ต่อ 149
  คุณ อัจฉรา ธรรมนาวรรณ
  Email :atchara_guy@thanulux.com


  SEND MESSAGE