ติดต่อสอบถาม

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อ เลขานุการบริษัท
คุณสุธิดา จงเจนกิจ / Suthida Jongjenkit
โทรศัพท์ 02-080-0649
Email : comsec@tnl.co.th


นักลงทุนสัมพันธ์
คุณสรัล ศรีวีระสกุล Saran Sriweraskul
โทรศัพท์ 02-080-0649 ต่อ 4104
Email : ir@tnl.co.th