• รู้จักธนูลักษณ์
 • ธุรกิจธนูลักษณ์
 • ผลิตภัณฑ์และบริการ
 • ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
 • ข่าวสารความเคลื่อนไหว
 • ติดต่อธนูลักษณ์
 • leathergoods

  MANUFACTURE

  “เป็นหนึ่งในการผลิต เป็นเลิศในการบริการ”

  LEATHER GOODS ผู้ผลิตเครื่องหนังรายใหญ่ของประเทศไทย

       “ธนูลักษณ์” เริ่มเป็นผู้ผลิตเครื่องหนังต่างๆ เช่น เข็มขัด กระเป๋าสตางค์ ภายใต้แบรนด์ ARROW ด้วยแนวคิดต้องการให้ครบองค์ประกอบการแต่งตัวของผู้ชาย และบ่งบอกถึงตัวตนของผู้ใช้ซึ่งไม่ได้มีแค่เพียงเสื้อผ้าเท่านั้น นอกจากตลาดของสุภาพบุรุษแล้ว บริษัทได้เล็งเห็นว่ายังมีความต้องการสินค้าเครื่องหนังคุณภาพสูงในตลาดสุภาพสตรีด้วย บริษัทจึงทำการผลิตสินค้าเครื่องหนังต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ARROW, EXCELLENCY, GETAWAY, GUY LAROCHE, DAKS, LOUIS FONTAINE, BSC และ MORGAN
      บริษัทได้รับระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO9001 ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 ด้วยความใส่ใจในทุกคุณภาพการผลิตเครื่องหนังของโรงงานผลิตครื่องหนังและการให้บริการที่ประทับใจกับลูกค้าทุกราย ทำให้หลาย แบรนด์ชั้นนำจากต่างประเทศได้มอบความไว้วางใจกับบริษัทธนูลักษณ์ให้เป็นหนึ่งในผู้ผลิตสินค้าเครื่องหนังภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้ามาตลอด 40 ปี

  ศักยภาพการผลิต

       “ธนูลักษณ์” ไต่อันดับจากน้องใหม่ในการผลิตเครื่องหนังครั้งแรกในปี 2526 ขึ้นสู่การเป็นผู้ผลิตเครื่องหนังรายใหญ่ของประเทศไทย ในปัจจุบันด้วยกำลังการผลิตแบบเต็มกำลัง ทั้งโรงงานผลิตสินค้าเครื่องหนังมาตรฐานสูง 3 แห่ง บุคลากรฝีมือดีอันประกอบด้วยดีไซเนอร์ พนักงานขาย และช่างผู้เชี่ยวชาญ เทคนิคการตัดเย็บที่เกิดจาก Know How ที่สั่งสมมายาวนาน ห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องหนัง การพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งเครื่องจักรทันสมัยที่อัพเดทกันปีต่อปี ผลลัพธ์คือ คุณภาพสินค้าเครื่องหนังที่ลูกค้ามั่นใจได้

  กำลังการผลิต

      ด้วยจำนวนช่างผู้เชี่ยวชาญ 850 คนที่กระจายกำลังอยู่ในโรงงานผลิตเครื่องหนังสาขากรุงเทพฯ โรงงานสาขาจังหวัดลำพูน โรงงานสาขาแม่สอด จังหวัดตาก เป็นโรงงานผลิตเครื่องหนังที่สามารถผลิตกระเป๋าถือได้มากถึง 8,000 – 10,000 ชิ้นต่อเดือน ผลิตกระเป๋าขนาดเล็กได้ 80,000 – 100,000 ชิ้นต่อเดือน และผลิตเข็มขัดได้ 10,000 – 15,000 ชิ้นต่อเดือน และสามารถส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ตรงเวลา

  ประสบการณ์

      จากปีแรกที่เริ่มเป็นผู้ผลิตเครื่องหนังในปี 2526 จนถึงปีนี้ 2562 บริษัทสั่งสมประสบการณ์ องค์ความรู้ และวิธีการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น ทั้งในด้านวัตถุดิบ การผลิตและเทคนิคพิเศษ จนทำให้เกิดเป็นความชำนาญทั้งระบบ ไม่ใช่แค่ตัวบุคคล จึงทำให้ทุกครั้งของการผลิตจะได้เครื่องหนังคุณภาพที่ดีตามที่ลูกค้าคาดหวังเสมอ

  leathergoods

  เครื่องจักรทันสมัย

      บริษัทให้ความสำคัญกับการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ของเครื่องจักรในโรงงานผลิตเครื่องหนังและกระเป๋าหนัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานให้สูงอยู่เสมอ อีกทั้งสามารถลดเวลา และลดต้นทุนการผลิตได้ดีขึ้น

  leathergoods

  ห้องปฏิบัติการตรวจคุณภาพ

      บริษัทมีระบบการตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนของโรงงานผลิตเครื่องหนังตั้งแต่การเริ่มต้นจนถึงการผลิตออกมาเป็นสินค้าเครื่องหนังคุณภาพสูง โดยการตรวจสอบจะถูกวัดโดยเครื่องมือทันสมัยได้มาตรฐานที่กำหนดไว้

  leathergoods

  พนักงาน

      บริษัทให้ความสำคัญกับบุคลากร และถือว่าเป็นหัวใจหลักในการผลิต ดังนั้นบริษัทจึงได้จัดการอบรม ฝึกฝน และ ทดสอบพนักงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอยู่เป็นประจำ ทั้งฝ่ายธุรกิจ ดีไซเนอร์ ช่างฝีมือ และฝ่าย QC ที่จะทำงานสอดประสานกันได้ดีภายใต้ระบบคุณภาพมาตรฐานของบริษัท

  เลขที่ 129/1 ถ.ช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
  Tel. (02) 295-0911-19