• รู้จักธนูลักษณ์
 • ธุรกิจธนูลักษณ์
 • ผลิตภัณฑ์และบริการ
 • ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
 • ข่าวสารความเคลื่อนไหว
 • ติดต่อธนูลักษณ์
 •  
 •  domestic market

 •  

  ตลาดในประเทศ

  บริษัทมุ่งเน้นผลิตสินค้า เพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภคในหลายกลุ่มโดยกำหนด Concept สินค้าในหลายๆ Brand เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการ ได้ครอบคลุมทุกกลุ่มของผู้บริโภค อาทิ กลุ่มนักธุรกิจ กลุ่มวัยรุ่น และอื่นๆ

  ตลาดในประเทศนั้น มี บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ICC) เป็น ผู้จัดจำหน่ายสินค้าเข้าห้างสรรพสินค้ามาโดยตลอด และยังมีช่องทางการจำหน่ายอื่นๆ คือ

  1.จัดจำหน่ายผ่านช่องทาง Online
  2.จำหน่ายสินค้าผ่าน Factory Outlet
  3.ขายตรงให้ลูกค้าโดยรับจ้างตัดชุดยูนิฟอร์ม ให้แก่บริษัทเอกชน สถาบันการเงิน หน่วยราชการ และรัฐวิสาหกิจ

  เลขที่ 129/1 ถ.ช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
  Tel. (02) 295-0911-19