ติดต่อสอบถาม

Our Principal

SMART… DNA การทำงานของ “ธนูลักษณ์”

เกือบ 5 ทศวรรษที่ “ธนูลักษณ์” ก้าวเดินไปข้างหน้าและยึดมั่นหลักการทำงาน SMART ในใจเสมอ
จนกลายเป็น DNA ของพนักงานทุกคน นี่คือหัวใจหลักที่ทำให้ “ธนูลักษณ์” พุ่งทะยานไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน

Smart

S - SYNERGY
สร้างพลังร่วมกัน

เส้นใยเพียงหนึ่งเส้นอาจเป็นได้แค่เส้นด้ายธรรมดาๆ แต่เมื่อใดที่เส้นใยหลาย ๆ เส้น ถักทอเข้าด้วยกันอย่างแน่นหนาจะก่อเกิดเป็นผ้าคุณภาพดี และแปรเป็นผลิตภัณฑ์ชั้นดีได้ เช่นเดียวกับคน “ธนูลักษณ์” ที่เมื่อร่วมมือกันจึงเกิดเป็นพลังงานที่มุ่งมั่นก้าวข้ามอุปสรรคและปัญหา สร้างสรรค์สิ่งใหม่เกิดขึ้นมากมาย จนประสบความสำเร็จ “ทุกคนทำงาน ด้วยความรัก ความสามัคคี มีความผูกพัน มีน้ำใจต่อกัน อยู่กันแบบครอบครัว แบบพี่น้อง เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ปลูกฝังมาตลอด จากวันแรกที่เราเกิด เราร่วมมือกันอย่างไร กว่าที่เราจะเดินมาถึงปีที่ 44 ความสำเร็จขนาดนี้เราต้องผ่านอุปสรรคอะไรมาบ้าง ขอแค่ให้ทุกคนยึดเหนี่ยวสิ่งนี้ไว้ แล้วธนูลักษณ์จะเติบโตต่อไปเฉกเช่นวันนี้”

คุณวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ อดีตประธานกรรมการบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

M – Moral & Ethic
ดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม จริยธรรม

หากเก่งและดีคือ X ตรงกลางเป้ายิงธนู นั่นคือเป้าหมายของ “ธนูลักษณ์” บริษัทจึงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งแนวทางนี้ทำให้ผู้ถือหุ้นได้ผลตอบแทนที่ดี โดยการทำงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ส่วนพนักงาน ได้ค่าตอบแทนที่ดี ได้รับการเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน คนสำคัญคือลูกค้านั้น มีความพึงพอใจกับคุณภาพสินค้าและบริการที่ดีเลิศ นอกจากนี้ทุกขั้นตอนการผลิตต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญบริษัทมีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งหมดนั้นเพื่อความมั่นคงที่ยั่งยืน

A – Adherence to Quality
ยึดมั่นในคุณภาพ

“ผลิตสินค้าอะไร ต้องผลิตออกมาให้ดี มีคุณภาพ” คือปรัชญาที่ “ธนูลักษณ์” ยึดมั่นเสมอมา ตามแนวความคิดของ คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ผู้ก่อตั้งบริษัทที่ให้ไว้ ตอกย้ำเรื่องคุณภาพที่ต้องเป็นเลิศด้วยความคิดของคุณวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) “ ในสมัยนั้นเราใช้แนวทางแบบญี่ปุ่น คือคุณภาพดี วัตถุดิบ และการเย็บที่ดี” และการันตีเรื่องคุณภาพด้วยความไว้วางใจจากลูกค้าที่มีมายาวนานกว่า 44 ปี ในเรื่องคุณภาพที่ได้มาตรฐานระดับสากล จนเกิดความผูกพันกันมาจนถึงวันนี้

R – Responsibility for Social
รับผิดชอบต่อสังคม

“ธนูลักษณ์” เชื่อมั่นว่าหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน คือการอยู่ร่วมกัน ช่วยเหลือและเกื้อกูลกัน ระหว่างบริษัท สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม กว่า 44 ปีที่ผ่านมาบริษัทแสดงให้เห็นเจตจำนงนี้ผ่านโครงการต่างๆ เช่น กองทุนช่วยช้างไทย ผ่านมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ โครงการเสื้อการกุศล สุขใจที่ได้ให้ มูลนิธิพระดาบส การสนับสนุนสภากาชาดไทย การให้ทุนการศึกษา โครงการเมตตาธรรมค้ำจุนโลก โครงการรักษ์น้ำเพื่ออนาคต ด้วยการสร้างฝายชะลอน้ำ จังหวัดลำพูน การมอบทุนและของใช้ให้กับผู้ด้อยโอกาส การมอบเงินทุนช่วยเหลือเมื่อยามสังคมประสบภัย ฯลฯ และจะเป็นเช่นนั้นตลอดไป

T – Think Creative & Innovation
สร้างสรรค์นวัตกรรม

“หล่อไม่ต้องรีด”เจ้าแรกในประเทศไทย คือผลลัพธ์จากนวัตกรรมเนื้อผ้า Wrinkle Free หนึ่งในหลาย ๆ นวัตกรรมจากการสร้างสรรค์ของ “ธนูลักษณ์” เพราะเล็งเห็นว่า การสร้างสรรค์นวัตกรรมคืออาวุธหลักในสนามการแข่งขันของโลกอนาคต บริษัทจึงตั้งภารกิจที่ต้องผลักดันให้เกิดผล จัดให้มีการประกวด Thanulux Innovation Award (TIA) มาอย่างต่อเนื่อง 12ปี และเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรม เครือสหพัฒน์ Chairman Award เพื่อจดุประกายให้พนักงานทุกส่วน มีส่วนร่วมในการวิจัยพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ เพราะการสร้างสรรค์ทำให้บริษัทก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างไม่หยุดยั้งนั่นเอง