ติดต่อสอบถาม

Our Story

“เริ่มต้นจากนับ 1 เพื่อเป็นที่ 1 ในอนาคต”

หัวใจในการทำงานที่มุ่งมั่นและสร้างสรรค์ ถูกส่งต่อจากหนึ่งไปร้อยจากร้อยไปพันของคน “ธนูลักษณ์” เพื่อร่วมแรงร่วมใจกันฝ่าฟันอุปสรรคและปัญหา จากวันแรกจนวันนี้ที่ผ่านร้อน ผ่านหนาวมา 5 ทศวรรษอย่างมั่นคง และจะก้าวไปข้างหน้าอย่างสง่างาม

ทศวรรษที่ 1
วางรากฐานธุรกิจอย่างมั่นคง

ช่วงสิบปีแห่งการเริ่มต้น

ทุกส่วนช่วยกันวางรากฐานบริษัทฯ ให้มั่นคงแข็งแรง เมื่อได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนลิขสิทธิ์เสื้อผ้าแบรนด์ ARROW ของสหรัฐอเมริกา บริษัทฯมอบหมายให้บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ดูแลด้านการขายและการตลาดในประเทศ และได้ริเริ่มให้มีผู้ให้คำแนะนำการเลือกสินค้า (AC : Arrow Consult) จัดให้มีห้องลองเสื้อ (Fitting Room) การคิดสโลแกนสินค้าชิ้นแรกของแอร์โรว์ “แอร์โรว์คือเชิ้ต เชิ้ตคือแอร์โรว์” และเลือกคุณพิชัย วาสนาส่ง เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรก พร้อมสโลแกน “แอร์โรว์ เอกลักษณ์ของเอกบุรุษ”

พ.ศ. 2518

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

ทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2518

พ.ศ. 2526

เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท

เป็น 6 ล้านบาท

พ.ศ. 2527

เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท

เป็น 12 ล้านบาท

ทศวรรษที่ 2
ร่วมทุนต่อยอดธุรกิจ ก้าวไปข้างหน้า

ช่วงสิบปีแห่งการเดินไปข้างหน้า

บริษัทฯ ร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติเพื่อขยายธุรกิจผลิตสินค้าเครื่องหนัง เสื้อผ้า และวัตถุดิบต้นน้ำ ก่อสร้างโรงงานในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา ขยายโรงงานไปที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์จังหวัดลำพูน และกบินทร์บุรี และได้รับการส่งเสริมลงทุน BOI

พ.ศ. 2530

เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท

เป็น 24 ล้านบาท และ 30 ล้านบาทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2530

พ.ศ. 2531

เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท

เป็น 45 ล้านบาท และแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 10 บาท

พ.ศ. 2532

เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท

เป็น 60 ล้านบาท

พ.ศ. 2537

แปรสภาพบริษัท

เป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ทศวรรษที่ 3
เผชิญหน้าวิกฤติ บททดสอบความแข็งแกร่งขององค์กร

ช่วงสิบปีแห่งการพิสูจน์

ด้วยวิกฤตเศรษฐกิจของไทยในปี 2540 เงินบาทอ่อนค่าลงอย่างมาก บริษัทฯ ร่วมทุนได้รับผลกระทบจากภาคธุรกิจที่ประสบภาวะขาดทุนจากอัตราการแลกเปลี่ยน รวมถึงยอดขายสินค้าในประเทศและส่งออกลดลง แต่คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ได้มองวิกฤตเป็นโอกาส จึงได้จัดงาน SAHA GROUP EXPORT & TRADE EXHIBITION ขึ้นเป็นปีแรกมุ่งเน้นขยายลูกค้าต่างประเทศ รักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้าในต่างประเทศให้แน่นแฟ้นกว่าเดิมและคุณภาพสินค้าเป็นไปตามมาตรฐานสากล เป็นที่ไว้ใจยอมรับ ทำให้ยอดส่งออกพุ่งสูงขึ้นถึงร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงก้าวผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมาได้

พ.ศ. 2539

เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท

เป็น 120 ล้านบาท

พ.ศ. 2542

ออกหุ้นกู้

จำนวน 300 ล้านบาท

พ.ศ. 2546

ได้รับโอนเครื่องหมายการค้า

LOUIS FONTAINE จาก บมจ. ไทยวาโก้

ทศวรรษที่ 4
นวัตกรรมที่ไม่สิ้นสุด

ช่วงสิบปีแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม

เพราะธุรกิจต่างๆ เริ่มเข้าสู่ยุคดิจิตอล การแข่งขันทางธุรกิจมากขึ้นแบบก้าวกระโดด บริษัทฯจึงพัฒนากลยุทธ์ใหม่และนวัตกรรมต่างๆ เน้นงานด้านวิจัย โดยร่วมกับอุตสาหกรรมต้นน้ำในเครือ เพื่อพัฒนาได้วัตถุดิบคุณภาพสูงแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นๆ ทำให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน

พ.ศ. 2549

มีการ Re-brand

“ZAZCH” เป็น “HORNBILL”

พ.ศ. 2550

ได้รับรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยม

ประเภท Product ชื่อนวัตกรรม “Cottazilk”

พ.ศ. 2555


ขยายธุรกิจบริการซักอบรีด สาขาบางพลี

พ.ศ. 2558

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับสิทธิการใช้เครื่องหมายการค้า ARROW (Licensee) บริษัทฯ จะเป็นผู้ผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

ทศวรรษที่ 5
ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม

ช่วงสิบปีแห่งการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 เศรษฐกิจถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นภารกิจสำคัญคือ การพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์โดยจัดประกวด Thanulux Innovation Award ตั้งแต่ปี 2550 โดยผลงานที่ได้รับคัดเลือกจะส่งเข้าประกวดในงานนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ (Chairman Award) และผลักดันให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรด้วย

พ.ศ. 2559

จัดตั้งบริษัทร่วมทุน

ชื่อ เวิลด์ สหแฟชั่น จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้าเครื่องแต่งกาย
ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Takeo Kikuchi”

พ.ศ. 2560

ได้รับลิขสิทธิ์ให้จัดจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ตคุณภาพดีจากประเทศเยอรมัน Brand “Olymp”

ขยายฐานการผลิตสินค้าเครื่องหนัง ที่สาขาแม่สอด จังหวัดตาก

พ.ศ. 2561

จัดตั้งบริษัทร่วมทุน

ชื่อ บริษัท สห โคเมเฮียว จำกัด
สำหรับเพิ่มโอกาสลงทุนในธุรกิจใหม่

ขยายฐานการผลิตสินค้าเครื่องหนังที่ สาขาลำพูน