• รู้จักธนูลักษณ์
 • ธุรกิจธนูลักษณ์
 • ผลิตภัณฑ์และบริการ
 • ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
 • ข่าวสารความเคลื่อนไหว
 • ติดต่อธนูลักษณ์
 •  
 •  Upstream to Downstream

 • การลงทุนอุตสาหกรรมต้นน้ำของธนูลักษณ์นั่นเริ่มจากการขยายไลน์สินค้าออกไปในปี 2527 ในแบรนด์ Guy Laroche และ absorba ซึ่งในเวลานั้นเครือสหพัฒน์ได้มีการลงทุนผลิตวัตถุดิบสำหรับเสื้อผ้าสำเร็จรูป และวัตถุดิบ จำพวกเส้นด้ายเองบ้างแล้ว ทั้งในรูปแบบการลงทุนเอง และร่วมทุนกับประเทศญี่ปุ่น ต่อเนื่องมาในทศวรรษที่สอง ธนูลักษณ์และเครือสหพัฒน์รุกสู่อุตสาหกรรมต้นน้ำมากขึ้น มีการลงทุนด้านวัตถุดิบใน โรงงานปั่นด้ายและทอผ้า ซึ่งส่วนใหญ่เป้นการลงทุนร่วมกับบริษัทจากประเทศญี่ปุ่น ต่อเนื่องในปี 2551 คุณบุณยสิทธิ์ ได้ซื้อกิจการ บริษัท เอราวัณสิ่งทอจำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเส้นด้าย และทอผ้าขนาด ใหญ่ของญี่ปุ่นในไทยโดยการจัดซื้อโรงงานดังกล่าว เป็นวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของ เครือสหพัฒน์ ที่ต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอให้ครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำโรงงานเอราวัณนี้เองได้เป็นขุมพลังที่สำคัญของอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครือสหพัฒน์ ในการเพิ่มมูลค่าของบริษัทต่างๆรวมทั้งธนูลักษณ์ด้วย

  Apparel Industry upstream to Downstream

  - Thai Shikibo Company Limited (Yarn Spinning )
  - Erawan Textile Company Limited (Weaving)
  - SSDC (Tigertex) Company Limited (Fabric Finishing)
  - Thai Naxis Company Limited (Label)
  - Thai Staflex Company Limited(Interlining)
  - Fujix International Company Limited (Sewing Thread)

  เลขที่ 129/1 ถ.ช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
  Tel. (02) 295-0911-19